Sağlık turizmi

Sağlık turizmi

Sağlık turizmi dünyanın hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerinden biri olarak kabul edilmekte ve bu özelliği ile uluslararası platformda farklı boyutlar ile ele alınmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler konu ile ilgili akreditasyon ve standartları belirleyen düzenlemeler yapmakta, bu turizm türü için gelişen ziyaretçi profilini analiz etmekte ve sağlık turizmine yönelik geliştirilen projeleri desteklemektedir.

Dünyada yaklaşık 100 milyar dolarlık pazar oluşturan sağlık turizminde Türkiye’nin de payı giderek artmaktadır. Türkiye’nin sağlık turizminden aldığı pay, her yıl yaklaşık yüzde 25 oranında artış göstermektedir. Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yakınlığı itibarıyla avantajlı bir konuma sahip. 2023 yılına kadar ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 1,5 milyona yükseltilmesi ve sağlık turizmi gelirinin ise en az 5 kat artırılarak 10 milyar dolara ulaştırılması hedeflenmektedir.

Tüm bu faaliyetler arasında en hassas noktalardan biri olan göz için geliştirilen cihazlar tedavide ve teşhis sürecinde büyük fark yaratmaktadır. Imes Group (Imes International B.V.) tam bu nokta da sağlık kuruluşlarının ileri teknolojili cihaz taleplerini karşılamaktadır.

2009 yılında bir grup mühendis tarafından İstanbul’da kurulan Imes Dış Ticaret Sanayi Ltd. faaliyetlerine ilk olarak hastanelerin oftalmoloji (Göz Sağlığı) ve dermatoloji bölümlerinde kullanılan ileri teknolojili lazer cihazlarının satış ve satış sonrası hizmetleriyle başlamıştır.

Sektörde yüksek teknoloji üreten ülkelerde yapılan iş birliği antlaşmaları, dönemin ticaret altyapısı ve gümrük mevzuatının yarattığı baskılar, 2013 yılında Amsterdam’da IMES INTERNATIONAL B.V firmasının kurulmasına ön ayak olmuştur.

Bu tarihten sonra Firmanın Türkiye ve Hollanda spotlarından yirmiden fazla ülke ve yüzden fazla kuruluşa yaptığı ihracat sonucu kazandığı güven ve iş birliği ağı sayesinde Radyoloji, Radyoterapi ve Proton terapi dallarında da yatırımlarına devam etmektedir.

Exit mobile version